Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2012

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2012 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld:

Gemiddelde premieplichtig loon

30.200

Grens grote/kleine werkgever

755.000

Gemiddelde percentage

0,53%

Maximumpremie grote werkgevers

2,12%

Maximumpremie kleine werkgevers

1,59%

Minimumpremie grote werkgevers

0,13%

Minimumpremie kleine werkgevers

0,48%

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage

0,22%

Rekenpercentage

Correctiefactor werkgeversrisico

0,55%

1,90

Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever

 

1 jaar bekend

5,00

2 jaar bekend

2,50

3 jaar bekend

1,66

4 jaar bekend

1,25

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 23 augustus 2011

Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur,

D.M.F. Jongen

Terug naar begin van de pagina