Besluit beperking openbaarheid archieven van ‘De Samenwerking’ Bedrijfsvereniging [...] de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen

Geldend van 01-09-2011 t/m heden

Besluit beperking van de openbaarheid van de archieven van ‘De Samenwerking’ Bedrijfsvereniging voor de Slagers- en Vleeswaren, de Groothandel in Vlees en Pluimveeslachterijen en Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 15, eerste lid onder a, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

Het UWV is zorgdrager van de archieven van

 • a. ‘De Samenwerking’ Bedrijfsvereniging voor de Slagers- en Vleeswaren, de Groothandel in Vlees en Pluimveeslachterijen (BV16) over de periode 1950-1991 met een omvang van 1,92 strekkende meter;

 • b. Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen of BVG (BV23) over de periode 1950–1996 met een omvang van 3,00 strekkende meter.

Artikel 2

 • 1 De in artikel 1 genoemde archieven wordt door UWV ter verdere bewaring naar het Nationaal Archief te Den Haag overgebracht.

 • 2 Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn de in de eerste kolom genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede kolom genoemde jaartal.

  BV-nr./inventarisnummer:

  geheel openbaar met ingang van januari:

  a. BV16

   

  25

  2071

  b. BV23

   

  34

  2048

  35

  2050

Artikel 3

Raadpleging van de onder artikel 2, lid 2 genoemde archiefbescheiden is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 4

Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van documenten uit de dossiers, waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 2 augustus 2011

Waarnemend voorzitter Raad van bestuur UWV,

D.M.F. Jongen

Terug naar begin van de pagina