Wijziging Vaststellingsregeling 2006 Wet financiële dienstverlening en de Regelingen [...] tot en met 2010 Besluit bekostiging financieel toezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 31-08-2011 t/m 31-12-2012

Wijziging Vaststellingsregeling 2006 Wet financiële dienstverlening en de Regelingen 2007 tot en met 2010 Besluit bekostiging financieel toezicht

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Vaststellingsregeling tarieven voor doorlopend toezicht Wet financiële dienstverlening.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling verdeelsleutels, bandbreedtes, maatstaven en bedragen Besluit bekostiging financieel toezicht.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling maatstaven, bedragen, bandbreedtes en verdeelsleutels/tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht 2008.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling maatstaven, bedragen, bandbreedtes en verdeelsleutels en tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht 2009.]

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling maatstaven, bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven 2010 Besluit bekostiging financieel toezicht.]

Artikel VI

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling is niet van toepassing op kosten van werkzaamheden die op het tijdstip van haar inwerkingtreding reeds bij onherroepelijke beschikking in rekening zijn gebracht.

Artikel VII

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina