Besluit Beleidsregels SVB 2011

[Regeling vervallen per 14-05-2014.]
Geldend van 31-08-2012 t/m 13-05-2014

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 13 juli 2011, houdende de bekendmaking van de Beleidsregels 2011 (Besluit Beleidsregels SVB 2011)

Artikel 3

[Vervallen per 14-05-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 13 juli 2011

De voorzitter van de Raad van bestuur,

E.F. Stoové

Bijlage

[Vervallen per 14-05-2014]

[Red: Ligt ter inzage bij de Sociale verzekeringsbank.]

Terug naar begin van de pagina