Regeling Bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2012 en 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geldend van 22-08-2010 t/m heden

Regeling bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2012 en 2013

De Directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 8 van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s van 3 november 2000.

Besluit:

De constanten voor de in bijlage 4 bij het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s opgenomen regressieformules, en de daarbij behorende waarden van de gemiddelde CO2-uitstoot, voor personenauto’s met benzine als brandstof en voor personenauto’s met diesel als brandstof voor de kalenderjaren 2012 en 2013, als volgt vast te stellen:

Set 1: Constanten voor 2012

 • 1. Constanten voertuiglengte:

  C1, lengte:

  – 6,3494

  C2, lengte:

  7,4517

  C3, lengte:

  – 0,8131

 • 2. Constanten benzineauto’s:

  C1, benzine:

  180,5932

  C2, benzine:

  – 35,4070

  C3, benzine:

  4,0907

 • 3. Constanten dieselauto’s:

  C1, diesel:

  260,1231

  C2, diesel:

  – 67,2854

  C3, diesel:

  6,3152

 • 4. Waarden gemiddelde CO2-uitstoot:

  Gemiddelde CO2-uitstoot benzine:

  143,0455

  Gemiddelde CO2-uitstoot diesel:

  108,5052

Set 2: Voorgenomen constanten voor 2012 en 2013

 • 1. Constanten voertuiglengte:

  C1, lengte:

  – 3,6399

  C2, lengte:

  4,3065

  C3, lengte:

  0,0993

 • 2. Constanten benzineauto’s:

  C1, benzine:

  162,6583

  C2, benzine:

  – 29,9911

  C3, benzine:

  3,7475

 • 3. Constanten dieselauto’s:

  C1, diesel:

  180,9843

  C2, diesel:

  – 45,6015

  C3, diesel:

  4,9404

 • 4. Waarden gemiddelde CO2-uitstoot:

  Gemiddelde CO2-uitstoot benzine:

  146,7956

  Gemiddelde CO2-uitstoot diesel:

  114,9928

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Zoetermeer, 9 augustus 2011

De directie van de RDW,

J.G. Hakkenberg,

Algemeen Directeur.

Terug naar begin van de pagina