Besluit vaststelling selectielijst VWS voor Algemene wetenschappelijke voorbereiding regeringsbeleid 1945–

Geldend van 21-08-2011 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst VWS voor Algemene wetenschappelijke voorbereiding regeringsbeleid 1945–

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 26 februari 2009; bca-2009.05148/4);

Besluiten:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 18 juli 2011

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

De

minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:

de plv. Secretaris-Generaal,

A.M.W. Kleinmeulman

Terug naar begin van de pagina