Verordening op de tarieven contributie 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2015

Verordening op de tarieven contributie 2012

De ledenvergadering van de NOvAA,

Gelet op de artikelen 24, eerste lid, en 30, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

De contributie voor de contributiegroepen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening bedraagt voor:

  • Groep A: € 1.280,–

  • Groep B: € 745,–

  • Groep C: € 340,–

  • Groep D: € 140,–

Artikel 1a

[Vervallen per 01-01-2016]

Het bedrag van de vermindering, bedoeld in artikel 6a, van de Algemene Contributieverordening bedraagt voor:

  • Groep A: nihil

  • Groep B: nihil

  • Groep C: nihil

  • Groep D: nihil

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

  • 3 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de tarieven contributie 2012.

Terug naar begin van de pagina