Wijzigingsregeling Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche (actualisering opleidingen en normbedragen)

[Regeling vervallen per 06-06-2014.]
Geldend van 06-08-2011 t/m 05-06-2014

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 juli 2011, nr. MEVA/NBO-3070933, houdende wijziging van de Subsidieregeling zorgopleidingen 1 tranche houdende actualisering van opleidingen en normbedragen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 06-06-2014]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche.]

Artikel II

[Vervallen per 06-06-2014]

Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend, blijven de artikelen 1 tot en met 10 en de bijlagen 1, 2, 4 en 5 van de Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche van toepassing zoals deze luidden onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

[Vervallen per 06-06-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina