Circulaire nieuwe werkwijze verspreiding circulaires/aankondigingen binnen en buiten het Rijk

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Circulaire nieuwe werkwijze verspreiding circulaires/aankondigingen binnen en buiten het Rijk

Aanleiding

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt jaarlijks diverse circulaires uit die betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie binnen de sector Rijk. Een deel van de circulaires geeft beleidslijnen met het verzoek daaraan uitvoering te geven. De overige circulaires informeren over aanpassingen in de regelgeving die meestal kort daarop worden gepubliceerd in Staatsblad of Staatscourant.

Alle circulaires worden op dit moment in de Staatscourant gepubliceerd en per post verspreid aan belanghebbenden en geïnteresseerden binnen en buiten de sector Rijk. De tendens is dat de Rijksoverheid informatie zoveel mogelijk digitaal aanbiedt. Dit heeft er toe geleid de huidige werkwijze te herzien.

Nieuwe situatie

Met ingang van 1 juli 2011 is de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk van start gegaan waarvoor iedereen die dat wenst zich kan aanmelden. Via de Signalering wordt melding gemaakt van alle in de Staatscourant gepubliceerde circulaires. De verzending van circulaires per post komt hiermee te vervallen. In 2011 zullen de circulaires bij wijze van overgang nog wel per post worden verzonden.

Circulaires met een informerend karakter zullen met ingang van 2012 niet meer verschijnen. In plaats daarvan wordt via de Signalering melding gemaakt van in gang gezette wijzigingen en van de publicatie van aangepaste regelgeving in Staatsblad of Staatcourant.

Aanmelden

Indien u Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk automatisch wilt ontvangen kunt u zich aanmelden via onderstaande link:

https://fd7.formdesk.com/BZK/aanmelden_SARR

Rijksportaal Personeel

Belanghebbenden en geïnteresseerden binnen de sector Rijk hebben daarnaast toegang tot het Rijksportaal Personeel, via http://portal.rijksweb.nl. Ook daar wordt melding gemaakt van circulaires en aangepaste regelgeving en wordt indien nodig de informatie op Rijksportaal Personeel aangepast. Tevens staat op Rijksportaal Personeel een actueel overzicht van alle circulaires die betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie binnen de sector Rijk.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:

J.J.M. Uijlenbroek,

Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.

Terug naar begin van de pagina