Besluit vaststelling vergoeding voorzitter Gemeenschappelijke Raadgevende Commissie

Geldend van 01-09-2011 t/m heden

Besluit vaststelling vergoeding voorzitter Gemeenschappelijke Raadgevende Commissie

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Enig artikel

Aan de voorzitter van de Gemeenschappelijke Raadgevende Commissie wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,026.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina