Wijzigingsregeling Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (verbetering [...] op tegemoetkoming en andere technische wijzigingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 23-07-2011 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juli 2011, nr. Z/M-3068997, houdende Wijziging van de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming en andere technische wijzigingen

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2016]

[Red: Wijzigt het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2016]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor het beantwoorden van de vraag of onderdeel A van Artikel II (artikel 1a van de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) op een rechthebbende van toepassing is, geldt, zo nodig in afwijking van dat artikel, het jaar 2009 als eerste jaar waarover wordt nagegaan of de rechthebbende voor rekening van zijn zorgverzekeraar een in dat artikel aangewezen hulpmiddel heeft verkregen of heeft laten repareren.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina