Besluit subsidieplafond Cultuur en Ontwikkeling 2012–2016

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 21-07-2011 t/m 31-12-2016

Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 11 juli 2011, nr. ICE-171/2011, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Cultuur en Ontwikkeling 2012–2016)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 8.1, onder b en c, en 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van Cultuur en Ontwikkeling geldt voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016 een subsidieplafond van € 17.500.000,–.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

J.M.G. Brandt

Terug naar begin van de pagina