Wet primair onderwijs BES

Geraadpleegd op 22-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 08-07-2023

Wetstechnische informatie voor hoofdstuki/titeldeelii/afdeling1/paragraaf6

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

  1. Wet primair onderwijs BES
    Artikel 140
  2. Wet voortgezet onderwijs 2020
    Artikel 9.2

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuw 09-02-2022 Stb. 2022, 135 35671
Naar boven