Wet primair onderwijs BES

Geraadpleegd op 24-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 08-07-2023

Wetstechnische informatie voor hoofdstuki/titeldeelii/afdeling1/paragraaf3/artikel42

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

  1. Wet primair onderwijs BES
    Artikel 140
  2. Wet voortgezet onderwijs 2020
    Artikel 9.2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 07-02-2013 Stb. 2013, 88 33336 Alg. 1
Nieuwe-regeling 03-02-2011 Stb. 2011, 33 32419

Opmerkingen

  1. De wijziging is in werking getreden op 4 juli 2013 (Stb. 2013/276). De wijziging wordt niet getoond, omdat het artikel nog niet in werking is getreden.1)
Naar boven