Besluit verlenging bestuurstermijn kamers van koophandel

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-09-2011 t/m 31-12-2013

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 7 juli 2011, nr. WJZ/11102331, tot verlenging bestuurstermijn kamers van koophandel

Enig artikel

[Vervallen per 01-01-2014]

De termijn voor de zittingsperiode van de leden van het algemeen bestuur, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het Besluit instelling, gebiedsindeling en bestuursgrootte kamers van koophandel en fabrieken loopt van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2015 of, indien dat eerder is, tot het moment van inwerkingtreding van de wet waarbij de bestaande twaalf kamers van koophandel worden opgeheven.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 juli 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina