Besluit aanwijzing organisatie ex artikel 12 Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geldend van 01-09-2011 t/m 30-06-2018

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 juni 2011, nr. WJZ/11098379, tot aanwijzing van een organisatie als bedoeld in artikel 12 van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 12 van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;

Besluit:

Enig artikel

[Vervallen per 01-07-2018]

Als organisatie, bedoeld in artikel 12 van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, wordt met ingang van 1 augustus 2011 aangewezen Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dienst Regelingen heeft tot taak graafmeldingen die afkomstig zijn van agrariërs die bij Dienst Regelingen zijn geregistreerd in verband met de uitvoering van landbouwregelingen en oriëntatieverzoeken, voor zover deze betrekking hebben op graafwerkzaamheden met een diepgang van ten hoogste 50 cm in grond die in eigendom of beheer is van de grondroerder:

  • a. gebundeld door te geleiden naar de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster (verder: de Dienst);

  • b. door de Dienst ten aanzien van deze graafmeldingen verstrekte gebiedsinformatie aan de desbetreffende agrariërs beschikbaar te stellen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Van dit besluit zal mededeling worden gedaan in het Agrarisch Dagblad en de Boerderij.

Den Haag, 30 juni 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina