Wet dieren

Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 22-12-2022.
Geldend van 22-12-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor hoofdstuk1/paragraaf1/artikel1.4

Informatie geldend op 22-12-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet dieren
    Artikelen: 8.11, 8.12

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 22-12-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2024 Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 06-10-2023 Stb. 2023, 334
Naar boven