Wet dieren

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-01-2022.
Geldend van 28-01-2022 t/m 21-12-2022

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0030250
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
Overheidsthema Landbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 2. Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 3. Besluit aanwijzing ambtenaar Wet dieren
 4. Besluit aanwijzing B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector als gemachtigde instantie ex art. 31, eerste lid, Verordening 2017/625
 5. Besluit aanwijzing dierenartsen ex artt. 30 en 31 Verordening officiële controles
 6. Besluit aanwijzing Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. voor uitvoering diergezondheidsmonitoring
 7. Besluit aanwijzing NVWA als coördinerende instantie voor meerjarige nationale controleplannen ex verordening officiële controles
 8. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
 9. Besluit aanwijzing van C-Mark B.V. als gemachtigde instantie ex art. 31, eerste lid, Verordening 2017/625
 10. Besluit diergeneeskundigen
 11. Besluit diergeneesmiddelen
 12. Besluit diergezondheid
 13. Besluit dierlijke producten
 14. Besluit diervoeders 2012
 15. Besluit elektronische publicaties
 16. Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren
 17. Besluit houders van dieren
 18. Besluit natuurbescherming
 19. Besluit wijziging diverse besluiten ivm overname taken van bedrijfslichamen
 20. Instellingsbesluit Commissie toelating diergeneesmiddelen
 21. Regeling diergeneeskundigen
 22. Regeling diergeneesmiddelen 2022
 23. Regeling diergezondheid
 24. Regeling dierlijke producten
 25. Regeling diervoeders 2012
 26. Regeling erkenning veterinaire laboratoria
 27. Regeling houders van dieren
 28. Regeling identificatie en registratie van dieren
 29. Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Bocholt (België) 2022
 30. Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ede 2022
 31. Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Grootschermer 2022
 32. Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lelystad 2022
 33. Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Nieuwerbrug 2022
 34. Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Willemstad 2022
 35. Regeling natuurbescherming
 36. Regeling NVWA-tarieven
 37. Regeling tarieven identificatie en registratie Wet dieren
 38. Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen
 39. Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)
 40. Vrijstellingsregeling verkoop ongesorteerde eieren
 41. Wijzigingsbesluit Besluit bestrijding schadelijke organismen, enz. (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)
 42. Wijzigingsbesluit Besluit houders van dieren, enz. (opheffing product- en bedrijfschappen en overname welzijnsregels ouderdieren vleeskuikens, vleeskalkoenen, konijnen en nertsen)
 43. Wijzigingsbesluit diverse besluiten betreffende dieren en dierlijke producten (opheffing bedrijfslichamen)
 44. Wijzigingsregeling Regeling diergeneesmiddelen, enz. (overname taken van de bedrijfslichamen)
 45. Wijzigingsregeling Regeling houders van dieren (vaststelling van hoofdstuk 2)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab
 2. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 3. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 4. Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing
 5. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 05)
 6. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
 7. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
 8. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)
 9. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 04)
 10. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
 11. Specifiek interventiebeleid NVWA identificatie en registratie van dieren (IB02-SPEC 10, versie 01)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 7.2
 2. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
  Artikel: 4
 5. Besluit OM-afdoening
  Bijlage: I
 6. Besluit aanwijzing NVWA als coördinerende instantie voor meerjarige nationale controleplannen ex verordening officiële controles
 7. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
  Artikel: 1
 8. Besluit diergeneeskundigen
  Artikelen: 1.1, 3.11
 9. Besluit diergeneesmiddelen
  Hoofdstuk: 8A
  Artikelen: 1.1, 5.4
 10. Besluit diergezondheid
  Artikel: 1.1
 11. Besluit dierlijke producten
  Artikel: 1.1
 12. Besluit diervoeders 2012
  Artikel: 1.1
 13. Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikelen: 1.1, 4.10
 14. Besluit houders van dieren
  Artikel: 1.1
 15. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 16. Besluit natuurbescherming
  Artikel: 3.9
 17. Besluit ondermandaat en machtiging Bureau Diergeneesmiddelen 2021
  Artikel: 2
 18. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 19. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.13
 20. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 21. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 22. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
  Bijlage: 2
 23. Regeling diergeneeskundigen
  Artikel: 3.9
 24. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1.2 van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel: 2.4
 25. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 26. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 2.13.1
 27. Regeling natuurbescherming
  Artikelen: 3.17, 3.22a
 28. Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden
  Artikelen: 11, 12
 29. Regeling tarieven identificatie en registratie Wet dieren
  Artikel: 1
 30. Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen
  Artikel: 1.1
 31. Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing
  Tekst: tekst
 32. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 05)
  Tekst: tekst
 33. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
  Tekst: tekst
 34. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
  Tekst: tekst
 35. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)
  Tekst: tekst
 36. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 04)
  Tekst: tekst
 37. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
  Tekst: tekst
 38. Spoedwet aanpak stikstof
  Artikel: II
 39. Tweede Verzamelspoedwet COVID-19
  Artikel: 3.4
 40. Verzamelwet LNV 2021
  Artikel: IV
 41. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Artikel: XIII
 42. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 9.3
 43. Wet milieubeheer
  Artikel: 22.1
 44. Wet natuurbescherming
  Artikelen: 3.28, 5.4
 45. Wet op de economische delicten
  Artikelen: 1, 1a
 46. Wet op de omzetbelasting 1968
  Bijlage: I

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 28-01-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 34908
Aanhangig 36503
Aanhangig 36562
Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389
Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 06-10-2023 Stb. 2023, 334
Wijziging 29-05-2024 Stb. 2024, 156 35746 06-06-2024 Stb. 2024, 160
Wijziging 03-06-2023 Stb. 2023, 242 35892 06-10-2023 Stb. 2023, 334
Wijziging 26-05-2021 Stb. 2021, 256 35398 14-06-2023 Stb. 2023, 203
Wijziging 03-06-2023 Stb. 2023, 242 35892 06-10-2023 Stb. 2023, 334
Wijziging 08-07-2020 Stb. 2020, 310 34985 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 26-05-2021 Stb. 2021, 256 35398 19-12-2022 Stb. 2022, 525
Wijziging 14-07-2021 Stb. 2021, 399 35661 14-07-2021 Stb. 2021, 399
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 24-03-2021 Stb. 2021, 168
Wijziging 25-04-2018
samen met
05-07-2017
Stb. 2018, 142
samen met
Stb. 2017, 313
34860
samen met
34570
24-03-2021 Stb. 2021, 168
Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 139 34426 24-03-2021 Stb. 2021, 168
Wijziging 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348 24-03-2021 Stb. 2021, 168
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 571 33910 24-03-2021 Stb. 2021, 168
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 14 33773 24-03-2021 Stb. 2021, 168
Wijziging 28-06-2012 Stb. 2012, 346 32574 24-03-2021 Stb. 2021, 168
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 24-03-2021 Stb. 2021, 168
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 24-03-2021 Stb. 2021, 168
Wijziging 20-01-2021 Stb. 2021, 27 35643 04-02-2021 Stb. 2021, 71
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 517 35347 18-12-2019 Stb. 2019, 518
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 487 34987 18-12-2018 Stb. 2018, 488
Wijziging 27-06-2018 Stb. 2018, 298 33861 20-11-2018 Stb. 2018, 446
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 05-10-2018 Stb. 2018, 362
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 05-10-2018 Stb. 2018, 362
Wijziging 25-04-2018 Stb. 2018, 142 34860 19-06-2018 Stb. 2018, 207
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 22-01-2015 Stb. 2015, 33
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 571 33910 17-12-2014 Stb. 2014, 576
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 473 33692 26-11-2014 Stb. 2014, 476
Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 05-06-2014 Stb. 2014, 211
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 14 33773 05-06-2014 Stb. 2014, 211
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 05-06-2014 Stb. 2014, 211
Wijziging 28-06-2012 Stb. 2012, 346 32574 05-06-2014 Stb. 2014, 211
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 05-06-2014 Stb. 2014, 211
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 05-06-2014 Stb. 2014, 211
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 14 33773 20-01-2014 Stb. 2014, 31
Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 415 33427 25-11-2013 Stb. 2013, 475
Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 13-12-2012 Stb. 2012, 659
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 28-06-2012 Stb. 2012, 346 32574 02-11-2012 Stb. 2012, 561
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 13-12-2012 Stb. 2012, 659
Naar boven