Wet dieren

Geraadpleegd op 13-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-01-2022.
Geldend van 28-01-2022 t/m 21-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.9

Informatie geldend op 28-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit diergeneesmiddelen
 2. Besluit wijziging diverse besluiten ivm overname taken van bedrijfslichamen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet dieren
  Artikel: 10.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 28-01-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  25-01-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 14 33773 20-01-2014 Stb. 2014, 31
  01-01-2013 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 13-12-2012 Stb. 2012, 659 Alg. 1
  Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 13-12-2012 Stb. 2012, 659

  Opmerkingen

  1. De wijziging is in werking getreden op 8 februari 2012 (Stb. 2012/31).1)
  Naar boven