Wet dieren

Geraadpleegd op 29-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 28-01-2022.
Geldend van 28-01-2022 t/m 21-12-2022

Wetstechnische informatie voor § 2

Informatie geldend op 28-01-2022

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

  1. Regeling diergezondheid
    Artikel: 4.2
  2. Wet dieren
    Artikelen: 9.11, 9.12, 9.4, 9.5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

  1. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
    Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 28-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-04-2021 Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 24-03-2021 Stb. 2021, 168
Naar boven