Wet dieren

Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-01-2022.
Geldend van 28-01-2022 t/m 21-12-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.4

Informatie geldend op 28-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet dieren
    Artikelen: 4.5, 8.11, 8.12

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2014 Wijziging 28-06-2012 Stb. 2012, 346 32574 05-06-2014 Stb. 2014, 211
Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 05-06-2014 Stb. 2014, 211

Annuleren

Naar boven