Wet dieren

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-01-2022.
Geldend van 28-01-2022 t/m 21-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.3

Informatie geldend op 28-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit diergeneeskundigen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2014 Wijziging 28-06-2012 Stb. 2012, 346 32574 05-06-2014 Stb. 2014, 211
Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 05-06-2014 Stb. 2014, 211
Naar boven