Wet dieren

Geraadpleegd op 19-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-01-2022.
Geldend van 28-01-2022 t/m 21-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.25

Informatie geldend op 28-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit diergeneesmiddelen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
  Artikel: 2
 2. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikelen: 3.21, 3.22, 3.23
 3. Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
  Bijlage: 3
 4. Wet dieren
  Artikelen: 2.2, 2.7, 6.4
 5. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet dieren
  Artikel 6.4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-01-2022 Wijziging 14-07-2021 Stb. 2021, 399 35661 14-07-2021 Stb. 2021, 399
25-01-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 14 33773 20-01-2014 Stb. 2014, 31
01-01-2013 Wijziging 28-06-2012 Stb. 2012, 346 32574 02-11-2012 Stb. 2012, 561
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 13-12-2012 Stb. 2012, 659 Alg. 1
Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 13-12-2012 Stb. 2012, 659

Opmerkingen

 1. De wijziging is in werking getreden op 8 februari 2012 (Stb. 2012/31).1)
Naar boven