Wet dieren

Geraadpleegd op 25-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-01-2022.
Geldend van 28-01-2022 t/m 21-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.6

Informatie geldend op 28-01-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
  Artikel: 2
 2. Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikelen: 4.8, 4.9
 3. Wet dieren
  Artikelen: 5.13, 6.4, 8.6, 10.10, 10.6
 4. Wet natuurbescherming
  Artikelen: 3.28, 5.4
 5. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet dieren
  Artikel 6.4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
22-12-2022 Wijziging 26-05-2021 Stb. 2021, 256 35398 19-12-2022 Stb. 2022, 525
01-11-2018 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 05-10-2018 Stb. 2018, 362 Alg. 1
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 05-10-2018 Stb. 2018, 362
01-07-2014 Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 05-06-2014 Stb. 2014, 211

Opmerkingen

 1. De wijziging is in werking getreden op 8 februari 2012 (Stb. 2012/31).1)
Naar boven