Wet dieren

Geraadpleegd op 24-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-01-2022.
Geldend van 28-01-2022 t/m 21-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.4

Informatie geldend op 28-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 2. Besluit diergezondheid
 3. Regeling identificatie en registratie van dieren

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
  Artikel: 2
 2. Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikelen: 4.8, 4.9
 3. Wet dieren
  Artikelen: 6.4, 8.11, 8.12, 8.6, 10.10
 4. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet dieren
  Artikel 6.4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-04-2021 Wijziging 28-06-2012 Stb. 2012, 346 32574 24-03-2021 Stb. 2021, 168
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 24-03-2021 Stb. 2021, 168 Alg. 1
Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 24-03-2021 Stb. 2021, 168

Opmerkingen

 1. De wijziging is in werking getreden op 8 februari 2012 (Stb. 2012/31).1)
Naar boven