Wet dieren

Geraadpleegd op 23-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-01-2022.
Geldend van 28-01-2022 t/m 21-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.3

Informatie geldend op 28-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit houders van dieren

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet dieren
    Artikel 6.4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2014 Wijziging 28-06-2012 Stb. 2012, 346 32574 05-06-2014 Stb. 2014, 211
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 05-06-2014 Stb. 2014, 211 Alg. 1
Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 05-06-2014 Stb. 2014, 211

Opmerkingen

  1. De wijziging is in werking getreden op 8 februari 2012 (Stb. 2012/31).1)
Naar boven