Wet dieren

Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-01-2022.
Geldend van 28-01-2022 t/m 21-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.2

Informatie geldend op 28-01-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet dieren
    Artikel 6.4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35746
22-12-2022 Wijziging 26-05-2021 Stb. 2021, 256 35398 19-12-2022 Stb. 2022, 525
28-01-2022 Wijziging 14-07-2021 Stb. 2021, 399 35661 14-07-2021 Stb. 2021, 399
21-04-2021 Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 24-03-2021 Stb. 2021, 168
17-02-2021 Wijziging 20-01-2021 Stb. 2021, 27 35643 04-02-2021 Stb. 2021, 71
01-02-2015 Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 22-01-2015 Stb. 2015, 33
01-01-2015 Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 571 33910 17-12-2014 Stb. 2014, 576 Alg. 1
01-07-2014 Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 05-06-2014 Stb. 2014, 211
01-01-2013 Wijziging 28-06-2012 Stb. 2012, 346 32574 02-11-2012 Stb. 2012, 561
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 13-12-2012 Stb. 2012, 659 Alg. 2
Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 13-12-2012 Stb. 2012, 659

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. De wijziging is in werking getreden op 8 februari 2012 (Stb. 2012/31).2)
Naar boven