Wet dieren

Geraadpleegd op 28-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 28-01-2022.
Geldend van 28-01-2022 t/m 21-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.15

Informatie geldend op 28-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
  Artikel: 2
 2. Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikelen: 4.8, 4.9
 3. Wet dieren
  Artikelen: 6.4, 8.11, 8.12, 9.1, 10.10
 4. Wet natuurbescherming
  Artikelen: 3.28, 5.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet dieren
  Artikel 6.4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 03-06-2023 Stb. 2023, 242 35892
28-01-2022 Wijziging 14-07-2021 Stb. 2021, 399 35661 14-07-2021 Stb. 2021, 399
01-07-2014 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 05-06-2014 Stb. 2014, 211 Alg. 1
Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 05-06-2014 Stb. 2014, 211

Opmerkingen

 1. De wijziging is in werking getreden op 8 februari 2012 (Stb. 2012/31).1)
Naar boven