Wet dieren

Geraadpleegd op 02-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 28-01-2022.
Geldend van 28-01-2022 t/m 21-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.1

Informatie geldend op 28-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit houders van dieren
  2. Regeling houders van dieren

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet dieren
    Artikel 6.4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35746
01-07-2024 Wijziging 26-05-2021 Stb. 2021, 256 35398 14-06-2023 Stb. 2023, 203
01-07-2014 Wijziging 28-06-2012 Stb. 2012, 346 32574 05-06-2014 Stb. 2014, 211
Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 05-06-2014 Stb. 2014, 211
Naar boven