Wet dieren

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0030250
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 2. Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 3. Besluit aanwijzing ambtenaar Wet dieren
 4. Besluit aanwijzing B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector als gemachtigde instantie ex art. 31, eerste lid, Verordening 2017/625
 5. Besluit aanwijzing dierenartsen ex artt. 30 en 31 Verordening officiële controles
 6. Besluit aanwijzing Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. voor uitvoering diergezondheidsmonitoring
 7. Besluit aanwijzing NVWA als coördinerende instantie voor meerjarige nationale controleplannen ex verordening officiële controles
 8. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
 9. Besluit aanwijzing van C-Mark B.V. als gemachtigde instantie ex art. 31, eerste lid, Verordening 2017/625
 10. Besluit diergeneeskundigen
 11. Besluit diergeneesmiddelen
 12. Besluit diergezondheid
 13. Besluit diergezondheidsheffing
 14. Besluit dierlijke producten
 15. Besluit diervoeders 2012
 16. Besluit elektronische publicaties
 17. Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren
 18. Besluit houders van dieren
 19. Besluit identificatie en registratie van dieren
 20. Besluit natuurbescherming
 21. Besluit wijziging diverse besluiten ivm overname taken van bedrijfslichamen
 22. Regeling diergeneeskundigen
 23. Regeling diergeneesmiddelen
 24. Regeling diergezondheid
 25. Regeling dierlijke producten
 26. Regeling diervoeders 2012
 27. Regeling erkenning veterinaire laboratoria
 28. Regeling houders van dieren
 29. Regeling identificatie en registratie van dieren
 30. Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Vleuten 2021
 31. Regeling natuurbescherming
 32. Regeling NVWA-tarieven
 33. Regeling tarieven identificatie en registratie Wet dieren
 34. Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen
 35. Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)
 36. Tijdelijke regeling verplaatsingsverbod bijen Slochteren 2021
 37. Vrijstellingsregeling verkoop ongesorteerde eieren
 38. Wijzigingsbesluit Besluit bestrijding schadelijke organismen, enz. (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)
 39. Wijzigingsbesluit Besluit houders van dieren, enz. (opheffing product- en bedrijfschappen en overname welzijnsregels ouderdieren vleeskuikens, vleeskalkoenen, konijnen en nertsen)
 40. Wijzigingsbesluit diverse besluiten betreffende dieren en dierlijke producten (opheffing bedrijfslichamen)
 41. Wijzigingsregeling Regeling diergeneesmiddelen, enz. (overname taken van de bedrijfslichamen)
 42. Wijzigingsregeling Regeling houders van dieren (vaststelling van hoofdstuk 2)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab
 2. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016
 3. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 4. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 5. Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing
 6. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 04)
 7. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
 8. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
 9. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)
 10. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
 11. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
 12. Specifiek interventiebeleid NVWA identificatie en registratie van dieren (IB02-SPEC 10, versie 01)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 7.2
 2. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
  Artikel: 4
 5. Besluit OM-afdoening
  Bijlage: I
 6. Besluit aanwijzing NVWA als coördinerende instantie voor meerjarige nationale controleplannen ex verordening officiële controles
 7. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
  Artikel: 1
 8. Besluit diergeneeskundigen
  Artikelen: 1.1, 3.11
 9. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikelen: 1.1, 5.4
  Hoofdstuk: 8A
 10. Besluit diergezondheid
  Artikel: 1.1
 11. Besluit diergezondheidsheffing
  Artikel: 1
 12. Besluit dierlijke producten
  Artikel: 1.1
 13. Besluit diervoeders 2012
  Artikel: 1.1
 14. Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikelen: 1.1, 4.10
 15. Besluit houders van dieren
  Artikel: 1.1
 16. Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
  Artikel: 2
 17. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 18. Besluit natuurbescherming
  Artikel: 3.9
 19. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 20. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.13
 21. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 22. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
  Bijlage: 2
 23. Regeling diergeneeskundigen
  Artikel: 3.9
 24. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1.2 van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel: 2.4
 25. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 26. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 2.13.1
 27. Regeling natuurbescherming
  Artikelen: 3.17, 3.22a
 28. Regeling tarieven identificatie en registratie Wet dieren
  Artikel: 1
 29. Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen
  Artikel: 1.1
 30. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 04)
  Tekst: tekst
 31. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
  Tekst: tekst
 32. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
  Tekst: tekst
 33. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)
  Tekst: tekst
 34. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
  Tekst: tekst
 35. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
  Tekst: tekst
 36. Spoedwet aanpak stikstof
  Artikel: II
 37. Tweede Verzamelspoedwet COVID-19
  Artikel: 3.4
 38. Verzamelwet LNV 2021
  Artikel: IV
 39. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Artikel: XIII
 40. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 9.3
 41. Wet milieubeheer
  Artikel: 22.1
 42. Wet natuurbescherming
  Artikelen: 3.28, 5.4
 43. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 44. Wet op de omzetbelasting 1968
  Bijlage: I
Terug naar begin van de pagina