Wet dieren

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 27-01-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 8.27

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet dieren
    Artikel: 8.38

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
01-07-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 14 33773 05-06-2014 Stb. 2014, 211 Alg. 2
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 05-06-2014 Stb. 2014, 211 Alg. 1
Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 05-06-2014 Stb. 2014, 211

Opmerkingen

  1. De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2013 (Stb. 2012/314).
    Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. De wijziging is in werking getreden op 25 januari 2014 (Stb. 2014/31).2)
Naar boven