Wet dieren

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.4

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit diergezondheid
  Artikelen: 4.1, 4.2
 2. Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen
  Artikelen: 2.1, 3.1
 3. Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
  Bijlage: 3
 4. Wet dieren
  Artikelen: 6.4, 8.6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
  Artikel 2

Verwijzingen naar § 2

 1. Wet dieren
  Artikelen 9.11, 9.12, 9.4, 9.5
 2. Regeling diergezondheid
  Artikel 4.2
Terug naar begin van de pagina