Wet dieren

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.3

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling diergezondheid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

  1. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
    Artikel 2

Verwijzingen naar § 2

  1. Wet dieren
    Artikelen 9.11, 9.12, 9.4, 9.5
  2. Regeling diergezondheid
    Artikel 4.2
Terug naar begin van de pagina