Wet dieren

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.3

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit dierlijke producten
 2. Regeling dierlijke producten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit dierlijke producten
  Artikelen: 3.2, 3.5
 2. Regeling dierlijke producten
  Artikelen: 3.1, 3.20, 3.21
 3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 8.3
 4. Wet dieren
  Artikelen: 3.4, 3.5, 3.6
 5. Wet milieubeheer
  Artikelen: 13.1, 22.1
 6. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet dieren
  Artikelen 10.2, 6.4
Terug naar begin van de pagina