Wet dieren

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0030250
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 2. Besluit aanwijzing ambtenaar Wet dieren
 3. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
 4. Besluit diergeneeskundigen
 5. Besluit diergeneesmiddelen
 6. Besluit dierlijke producten
 7. Besluit diervoeders 2012
 8. Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren
 9. Besluit houders van dieren
 10. Besluit natuurbescherming
 11. Besluit wijziging diverse besluiten ivm overname taken van bedrijfslichamen
 12. Regeling diergeneeskundigen
 13. Regeling diergeneesmiddelen
 14. Regeling dierlijke producten
 15. Regeling diervoeders 2012
 16. Regeling houders van dieren
 17. Regeling natuurbescherming
 18. Regeling NVWA-tarieven
 19. Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)
 20. Vrijstellingsregeling verkoop ongesorteerde eieren
 21. Wijzigingsbesluit Besluit bestrijding schadelijke organismen, enz. (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)
 22. Wijzigingsbesluit Besluit houders van dieren, enz. (opheffing product- en bedrijfschappen en overname welzijnsregels ouderdieren vleeskuikens, vleeskalkoenen, konijnen en nertsen)
 23. Wijzigingsbesluit diverse besluiten betreffende dieren en dierlijke producten (opheffing bedrijfslichamen)
 24. Wijzigingsregeling Regeling diergeneesmiddelen, enz. (overname taken van de bedrijfslichamen)
 25. Wijzigingsregeling Regeling houders van dieren (vaststelling van hoofdstuk 2)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab
 2. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016
 3. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 4. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 5. Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
  Artikel: 4
 4. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
  Artikel: 1
 5. Besluit diergeneeskundigen
  Artikelen: 1.1, 3.11
 6. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikelen: 1.1, 5.4
  Hoofdstuk: 8A
 7. Besluit dierlijke producten
  Artikel: 1.1
 8. Besluit diervoeders 2012
  Artikel: 1.1
 9. Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel: 1.1
 10. Besluit houders van dieren
  Artikel: 1.1
 11. Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
  Artikel: 2
 12. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 13. Besluit natuurbescherming
  Artikel: 3.9
 14. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.13
 15. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 16. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
  Bijlage: 2
  Artikel: 3.5.10
 17. Regeling diergeneeskundigen
  Artikel: 3.9
 18. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1.2 van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
 19. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 20. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 2.9.1
 21. Regeling natuurbescherming
  Artikelen: 3.17, 3.22a
 22. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Artikel: XIII
 23. Wet milieubeheer
  Artikel: 22.1
 24. Wet natuurbescherming
  Artikelen: 3.28, 5.4
 25. Wet op de economische delicten
  Artikelen: 1, 1a
 26. Wet op de omzetbelasting 1968
  Bijlage: I
Terug naar begin van de pagina