Wet dieren

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.9

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit diergeneeskundigen
 2. Besluit houders van dieren

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
  Artikel: 2
 2. Besluit diergeneeskundigen
  Artikelen: 2.8, 3.12, 3.3, 3.8, 7.2
 3. Besluit houders van dieren
  Artikelen: 1.21, 2.12, 2.28, 2.47, 2.6, 2.77
 4. Wet dieren
  Artikelen: 8.11, 8.12
 5. Wet natuurbescherming
  Artikelen: 3.28, 5.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet dieren
  Artikel 6.4
Terug naar begin van de pagina