Wet dieren

Geldend van 01-02-2015 t/m 30-06-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0030250
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing ambtenaar Wet dieren
 2. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
 3. Besluit diergeneeskundigen
 4. Besluit diergeneesmiddelen
 5. Besluit dierlijke producten
 6. Besluit diervoeders 2012
 7. Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren
 8. Besluit houders van dieren
 9. Besluit wijziging diverse besluiten ivm overname taken van bedrijfslichamen
 10. Regeling diergeneeskundigen
 11. Regeling diergeneesmiddelen
 12. Regeling dierlijke producten
 13. Regeling houders van dieren
 14. Regeling NVWA-tarieven
 15. Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)
 16. Regeling zekerheidsstelling en betaling van NVWA-keurlonen
 17. Vrijstellingsregeling verkoop ongesorteerde eieren
 18. Wijzigingsbesluit Besluit bestrijding schadelijke organismen, enz. (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)
 19. Wijzigingsbesluit Besluit houders van dieren, enz. (opheffing product- en bedrijfschappen en overname welzijnsregels ouderdieren vleeskuikens, vleeskalkoenen, konijnen en nertsen)
 20. Wijzigingsbesluit diverse besluiten betreffende dieren en dierlijke producten (opheffing bedrijfslichamen)
 21. Wijzigingsregeling Regeling diergeneesmiddelen, enz. (overname taken van de bedrijfslichamen)
 22. Wijzigingsregeling Regeling houders van dieren (vaststelling van hoofdstuk 2)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel ontheffing overzetten aal

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 2. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
  Artikel: 1
 3. Besluit diergeneeskundigen
  Artikelen: 1.1, 3.11
 4. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikelen: 1.1, 5.4
  Hoofdstuk: 8A
 5. Besluit dierlijke producten
  Artikel: 1.1
 6. Besluit diervoeders 2012
  Artikel: 1.1
 7. Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel: 1.1
 8. Besluit houders van dieren
  Artikel: 1.1
 9. Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
  Artikel: 2
 10. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015
  Bijlage: : Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken
 11. Flora- en faunawet
  Artikelen: 39, 80, 82
 12. Regeling diergeneeskundigen
  Artikel: 3.9
 13. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1.2 van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
 14. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 15. Regeling marktordening vlees
  Artikel: 3:2
 16. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Artikel: XIII
 17. Wet milieubeheer
  Artikel: 22.1
 18. Wet op de economische delicten
  Artikelen: 1, 1a
 19. Wet op de omzetbelasting 1968
  Bijlage: I
Terug naar begin van de pagina