Wet dieren

Geldend van 01-02-2015 t/m 30-06-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.6

Informatie geldend op 01-02-2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
  Artikel: 2
 2. Flora- en faunawet
  Artikelen: 39, 80
 3. Wet dieren
  Artikelen: 5.13, 6.4, 8.6, 10.10, 10.6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet dieren
  Artikel 6.4
Terug naar begin van de pagina