Wet dieren

Geldend van 01-02-2015 t/m 30-06-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.3

Informatie geldend op 01-02-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit houders van dieren

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit houders van dieren
  Artikel: 2.1
 2. Flora- en faunawet
  Artikelen: 39, 80
 3. Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
  Bijlage: 3
 4. Wet dieren
  Artikelen: 6.4, 8.11, 8.12, 8.6, 10.10

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet dieren
  Artikel 6.4
Terug naar begin van de pagina