Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit periode vanaf 1997

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geldend van 13-07-2011 t/m 30-06-2018

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit periode vanaf 1997

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 16 juni 2011, nr.bca-2011.06178/2);

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2018]

De ‘lijst Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit beleidsterrein Telecommunicatie en Post (1997–2006)’ (vastgesteld bij beschikking van de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2006 nr. C/S&A/06/1896 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 171 d.d. 4 september 2006)) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 1 juli 2011

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Vervallen per 01-07-2018]

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl.]

Terug naar begin van de pagina