Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot

[Regeling vervallen per 20-10-2011.]
Geldend van 09-07-2011 t/m 19-10-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 1 juli 2011, kenmerk nr. 214952, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter voorkoming van ringrot in pootaardappelen (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-10-2011]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Menno Clean (toelatingsnummer 12784N) ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot (Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus).

Artikel 2

[Vervallen per 20-10-2011]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 20-10-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 20 oktober 2011.

Artikel 4

[Vervallen per 20-10-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juli 2011

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

J.P. Hoogeveen,

directeur-generaal.

Bijlage

[Vervallen per 20-10-2011]

Algemeen

[Vervallen per 20-10-2011]

Met deze vrijstelling is het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Menno Clean toegestaan ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) door een desinfecterende behandeling uit te voeren:

  • 1. op lege aardappelkisten,

  • 2. in of op lege bewaarplaatsen en betonvloeren,

  • 3. van apparatuur gebruikt bij het rooien, het transport of de verwerking van aardappelen,

  • 4. op handgereedschap dat is of wordt gebruikt in de aardappelteelt.

Het volgende moet bovendien in acht worden genomen: draag geschikte handschoenen en een overall.

Werkzaamheid

[Vervallen per 20-10-2011]

Menno Clean is een ontsmettingsmiddel ter bestrijding van plantpathogene bacteriën. De werkzaamheid van het middel is afhankelijk van de zuurgraad (pH-waarde) van de oplossing. Slechts bij een pH-waarde lager dan 4,5 is de oplossing werkzaam. De pH-waarde van de klaargemaakte oplossing kan bepaald worden met pH-papier.

Te ontsmetten oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen, bijvoorbeeld met een hogedrukspuit, omdat op sterk vervuilde materialen de werking van Menno Clean afneemt. Bij het afspuiten van oppervlakken rijkelijk vloeistof gebruiken, zodat de oppervlakken ten minste 5 minuten nat blijven.

Toepassingen

[Vervallen per 20-10-2011]

Ontsmetting ter bestrijding van plantpathogene bacteriën op aardappelkisten, in lege bewaarplaatsen en op lege betonvloeren, op apparatuur gebruikt bij het rooien, het transporteren of het verwerken van aardappelen en op handgereedschap. Toepassen door middel van spuiten of borstelen. De minimale inwerktijd bedraagt 5 minuten.

Dosering

[Vervallen per 20-10-2011]

2% (200 ml middel in 10 liter water).

Terug naar begin van de pagina