Besluit vaststelling selectielijst Stichting Skal en rechtsvoorganger vanaf 1985

Geldend van 09-07-2011 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Stichting Skal en rechtsvoorganger vanaf 1985

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 07 maart 2011, nr. bca-2010.06083/4);

Besluit:

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 juli 2011

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina