Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)

Geraadpleegd op 22-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 04-05-2023.
Geldend van 04-05-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 19

Informatie geldend op 04-05-2023

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
    Artikelen: 1.02, 19.01, 19.08, 19.09

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Deel III

  1. Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
    Hoofdstuk 1

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 04-05-2023)

Opmerking

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als tekst van bijlage 1.9 van de Binnenvaartregeling.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
04-05-2023 t/m 01-04-2023 Nieuw 17-04-2023 Stcrt. 2023, 11946 IENW/BSK-2023/96863 17-04-2023 Stcrt. 2023, 11946
Naar boven