Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)

Geraadpleegd op 13-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 04-05-2023.
Geldend van 04-05-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 10.01*

Informatie geldend op 04-05-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 2

 1. Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
  Hoofdstuk 9
  Artikel 9.01

Verwijzingen naar Deel II

 1. Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
  Hoofdstuk 1
  Artikel 19.07

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 04-05-2023)

Opmerking

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als tekst van bijlage 1.9 van de Binnenvaartregeling.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
04-05-2023 t/m 01-04-2023 Nieuw 17-04-2023 Stcrt. 2023, 11946 IENW/BSK-2023/96863 17-04-2023 Stcrt. 2023, 11946 Alg. 1

Opmerkingen

 1. Abusievelijk voegt de wetgever een tweede artikel 10.1 toe.1)
Naar boven