Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)

Geraadpleegd op 13-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 06-10-2021.
Geldend van 06-10-2021 t/m 31-12-2021

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 9.03

Informatie geldend op 06-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling tarieven scheepvaart 2005
    Artikel: 1.30

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Deel III

  1. Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
    Bijlage A2
    Artikel 3.05

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-10-2021)

Opmerking

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als tekst van bijlage 1.9 van de Binnenvaartregeling.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2011 Nieuwe-regeling 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11115 IENM/BSK-2011/91950 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11115

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven