Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)

Geraadpleegd op 17-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 06-10-2021.
Geldend van 06-10-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 4

Informatie geldend op 06-10-2021

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Deel III

  1. Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
    Bijlage A2
    Artikel 3.05

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 06-10-2021)

Opmerking

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als tekst van bijlage 1.9 van de Binnenvaartregeling.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2011 Nieuwe-regeling 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11115 IENM/BSK-2011/91950 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11115
Naar boven