Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)

Geldend van 06-10-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Subparagraaf 2

Informatie geldend op 06-10-2021

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Deel III

  1. Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
    Bijlage A2
    Artikel 3.05
Terug naar begin van de pagina