Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)

Geraadpleegd op 26-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 06-10-2021.
Geldend van 06-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.02

Informatie geldend op 06-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Binnenvaartregeling
  Artikel: 6.1
 2. Regeling tarieven scheepvaart 2005
  Artikel: 1.31
 3. Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
  Artikelen: 6.02, 7.11, 7.22

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Deel III

 1. Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
  Bijlage A2
  Artikel 3.05

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-10-2021)

Opmerking

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als tekst van bijlage 1.9 van de Binnenvaartregeling.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
04-05-2023 t/m 01-04-2023 Wijziging 17-04-2023 Stcrt. 2023, 11946 IENW/BSK-2023/96863 17-04-2023 Stcrt. 2023, 11946
01-12-2017 Wijziging 01-11-2017 Stcrt. 2017, 63042 IENM/BSK-2017/220276 01-11-2017 Stcrt. 2017, 63042
01-07-2011 Nieuwe-regeling 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11115 IENM/BSK-2011/91950 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11115
Naar boven