Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)

Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 06-10-2021.
Geldend van 06-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 4a.01

Informatie geldend op 06-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4a

  1. Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
    Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-10-2021)

Opmerking

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als tekst van bijlage 1.9 van de Binnenvaartregeling.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
04-05-2023 t/m 01-04-2023 Vervallen 17-04-2023 Stcrt. 2023, 11946 IENW/BSK-2023/96863 17-04-2023 Stcrt. 2023, 11946
01-07-2016 Nieuw 02-11-2015 Stcrt. 2015, 38318 IENM/BSK-2015/201651 02-11-2015 Stcrt. 2015, 38318
Naar boven