Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)

Geldend van 06-10-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.01

Informatie geldend op 06-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit tot goedkeuring van de examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Rijnvaartpolitiereglement 1995
    Artikel: 7.08

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina